COVID19ren alarma-egoera dela-eta, konfinamendu-egoerak irauten duen bitartean ezin izango dugu gure ohiko zerbitzua eman.


Konponbideetara bideratutako sexuterapia sistemiko laburra

Gure ikuspegi terapeutikoa sistemikoa da, eta gure terapia laburra eta konponbideetara bideratutakoa. Zer esan nahi du honek? Batez ere, bikotean dauden interakzioekin lan egiten dugula, lehenbailehen aldaketa positiboak eragiteko.

  1. IKUSPEGI SISTEMIKOA: Gure helburu terapeutikoa, bezeroaren beharrizanak asetzea eta bere ohiko ingurunearekiko harremana hobetzea da. Pertsona baten jokabidea azaltzeko eta aldaketa eragiteko bere testuinguruan kokatu eta ulertu behar dugu, hau da, harreman interpertsonalez osaturiko sistemaren barne. A eta B-k bikote bat osatu dezakete baina gure eskuhartzea batez ere "C"-n izango da, sistemako kideen arteko erlazioan, hirugarren elementu gisa funtzionatzen duen horretan. Arazoak arazo dira, batez ere, interakzioan.
  • Bezeroa bere bizitzan aditua da. Sexuterapeuta aldaketa eragiten aditua da. 
  • Bikotea aldaketa prozesuan inplikatuta dago.   
  1. KONPONBIDEETARA BIDERATUTAKO TERAPIA LABURRA: Hemen eta orain kokatzen gara eta etorkizunera begira egiten dugu lan, iraganean gehiegi murgildu gabe; terapeutikoki baliagarria den informazioa konponbideetan aurkitzen da eta ez arazoetan. Aldaketa txiki bakar batzuk eragingo ditugu eta bezeroa edo bikotea, bera izango da bere konpromezu eta konfiantzarekin, aldaketa horiek areagotuko dituena. Eskuhartzea ahal den heinean laburtzea da gure asmoa, sufrimendu posiblea txikiagotzeko.